EQALIZER

EQALIZER
Mã sản phẩm: EQ 665
Đã xem: 2.266
Đánh giá:
4.3/5 trong 19 lượt 
Giá: 600.000
 EQALIZER HTL dùng đễ lọc và cân chỉnh âm thanh cho hơp với yêu cầu của người nghe nhạc . Tăng Bass , tăng tép giãm tiếng ca  . v . v