loa goc -loa luc giac

loa goc -loa luc giac
Mã sản phẩm: cy-06
Đã xem: 5.207
Đánh giá:
3.8/5 trong 26 lượt 
Giá: 35.000
Là loa tép thạch anh có miệng phóng rộng 8 cm dài 19 cm sau 10 cm dãi tần từ 8 Khz - 16 Khz . Để làm loa chùm hay loa lục giác ta chỉ việc kết 6 cái lại với nhau